Taksering

Vi utfører oppdrag med:

  • Skadetaksering
  • Naturskade
  • Skadeskjønn
  • Rekonstruksjon, kalkyle, adm og oppfølging av utbedring/gjenoppføring etter skader.

(Utføres etter medgått tid og avtalt timepris)

 

  • Verditaksering av boliger.

(Verditakst med bygningsdelsbeskrivelse, fra kr 5000.- eks mva/6250.- inkl mva)