Taksering

Vi utfører oppdrag med:

  • Verditaksering
  • Tilstandsrapporter
  • Skadeskjønn
  • Skadetaksering
  • Naturskadetaksering
  • Rekonstruksjon, kalkyle, adm og oppfølging av utbedring/gjenoppføring etter skader
  • Registrering og kartlegging av bygningar i forbindelse med arbeid som kan medføre skader pga rystelse og sprengning
  • Byggelånsoppfølging
  • Uavhengig kontroll
  • Spesialoppdrag