Taksering

Me utfører oppdrag med:

  • Skadetaksering
  • Naturskade
  • Skadeskjønn
  • Rekonstruksjon, kalkyle, adm og oppfølging av utbedring/gjenoppføring etter skader.

(Utførast etter medgått tid og avtalt timepris)

 

Verditaksering av bustader

  • Pris frå kr 5000.- + mva (6.250.- inkl mva)
  • Forenkla rapport, verdivurdering i samband med refinansiering etc, 3000.- + mva (3.750.- inkl mva)