Prosjekt og byggeledelse

Prosjekt og byggeledelse, med bistand i ulike faser:

  • Bistand med budsjettering i oppstartfase.
  • Bistand i prosjekteringsfasen
  • Bistand ved gjennomføring av tilbudskonkurransar
  • Kontrakt og kontraktsoppfølging
  • Administrasjon, koordinering og oppfølging gjennom byggefasen
  • Økonomisk oppfølging
  • Framdriftsoppfølging
  • SHA koordinator
  • Overtakelsesforretning og garantioppfølging
  • Byggherreombud ved totalentrepriser