Prosjekt og byggeledelse

Vi utfører:

  • Bistand med budsjettering i oppstartfase.
  • Bistand i prosjekteringsfasen
  • Bistand ved gjennomføring av anbudskonkurranser
  • Kontrakt og kontraktsoppfølging
  • Administrasjon, koordinering og oppfølging gjennom byggefasen
  • Økonomisk oppfølging
  • Framdriftsoppfølging
  • Overtakelsesforretning og garantioppfølging
  • Byggherreombud ved totalentrepriser