Referanseliste, prosjekt og byggeledelse, 2002 - 2023

 1. Aurland handlesenter
 2. Aurland hamnevesen, servicebygg Gudvangen
 3. Bank og forretningsbygg, Flåm sentrum
 4. Flåm Marina og appartement
 5. Rorbuer, Vangsgården i Aurland
 6. Sognaporten info og servicesenter, cafeteria og bensinstasjon
 7. Omsorgsbustader for Aurland kommune
 8. Flåm skule
 9. Flåmsbanemuseet
 10. Tilbygg Fretheim hotell
 11. Restaurering av Bolverkskai, Aurland kommune
 12. Østerbø Fjellstove AS, appartement
 13. Utviding av Flåm Turistsenter AS, nytt hotellbygg
 14. Ægir bryggeripub i Flåm
 15. Aurland hamnevesen, servicebygg Flåm
 16. Sivlebilioteket, Fretheim hotell
 17. Fleirbrukshall for Aurland kommune
 18. Gramstølen hyttegrend i Lærdal, infrastruktur VA-anlegg
 19. Lærdalsøyri skule
 20. Rom Eiendom, hybelhus
 21. Flåm Eigedom AS, forretningsbygg i Flåm
 22. Flåm Resort AS, hybelhus
 23. Lærdalsøyri barnehage
 24. Indre Sogn Kunstsenter
 25. Aurland barne og ungdomsskule
 26. Fjernvarmeanlegg, Lærdal kommune
 27. Ægir bryggeri, nytt produksjonsbygg
 28. Aurland hamnevesen, utvida servicebygg i Flåm
 29. Studentbustader på Stedje, SISOF
 30. Sogndal Folkehøgskule
 31. Hodlekve skisenter
 32. Sognefjorden Utvikling, hyttefelt i Hodlekve
 33. Kvåle skule, nye tekniske anlegg
 34. Sogndal kulturhus
 35. Kjørnes bustadfelt, Sogndal
 36. Fjordstien, Sogndal kommune
 37. VA anlegg Hodlekve, Sogndal kommune
 38. Sogndal VGS, Campus
 39. Studentbustader i Nedrehagen, SISOF
 40. Ny Sparbutikk Aurland
 41. Ny Joker butikk Gudvangen
 42. Aurland idretts og samfunnshus, nye badebasseng
 43. Flåm skule, ny bru
 44. Dalalåven, Sogndal
 45. Montèr, Kaupanger.
 46. Toyota Sogn
 47. Maskinsenteret Sogndal
 48. Aurland helsetun
 49. Sognahallen, Sogndal
 50. Stedjetunet
 51. Årdal teknologipark
 52. Aurland barnehage
 53. Skredsikring i Flåm, Aurland kommune
 54. Einarsen Eigedom, bankbygget i Sogndal
 55. Sogn Frukt og Grønt, Haabakken
 56. Nye lensmannskontor Lærdal og Aurland
 57. Lærdal kommune, industribygg Grandane
 58. Nye omsorgsbustader i Aurland
 59. Wangen Eigedom, nye sjøbuer.
 60. Aurland kommune vannbehandlingsanlegg og p-plass Flåm
 61. Lærdalsøyri barnehage.
 62. Sogn sparebank.
 63.  + Diverse mindre og mellomstore prosjekt.........