Referanseliste byggeledelse 2002 - 2018

 • Aurland handlesenter
 • Aurland hamnevesen, servicebygg Gudvangen
 • Bank og forretningsbygg, Flåm sentrum
 • Flåm Marina og appartement
 • Rorbuer, Vangsgården i Aurland
 • Sognaporten info og servicesenter, cafeteria og bensinstasjon
 • Omsorgsbustader for Aurland kommune
 • Flåm skule
 • Flåmsbanemuseet
 • Tilbygg Fretheim hotell
 • Restaurering av Bolverkskai, Aurland kommune
 • Østerbø Fjellstove AS, appartement
 • Utviding av Flåm Turistsenter AS, nytt hotellbygg
 • Ægir bryggeripub i Flåm
 • Aurland hamnevesen, servicebygg Flåm
 • Sivlebilioteket, Fretheim hotell
 • Fleirbrukshall for Aurland kommune
 • Gramstølen hyttegrend i Lærdal, infrastruktur VA-anlegg
 • Lærdalsøyri skule
 • Rom Eiendom, hybelhus
 • Flåm Eigedom AS, forretningsbygg i Flåm
 • Flåm Resort AS, hybelhus
 • Lærdalsøyri barnehage
 • Indre Sogn Kunstsenter
 • Aurland barne og ungdomsskule
 • Fjernvarmeanlegg, Lærdal kommune
 • Ægir bryggeri, nytt produksjonsbygg
 • Aurland hamnevesen, utvida servicebygg i Flåm
 • Studentbustader på Stedje, SISOF
 • Sogndal Folkehøgskule
 • Hodlekve skisenter
 • Sognefjorden Utvikling, hyttefelt i Hodlekve
 • Sogndal kulturhus
 • Kjørnes bustadfelt, Sogndal
 • Fjordstien, Sogndal kommune
 • VA anlegg Hodlekve, Sogndal kommune
 • Sogndal VGS, Campus
 • Studentbustader i Nedrehagen, SISOF
 • Ny Sparbutikk Aurland
 • Ny Joker butikk Gudvangen
 • Aurland idretts og samfunnshus, nye badebasseng
 • Flåm skule, ny bru
 • Dalalåven, Sogndal
 • Montèr, Kaupanger.
 • Toyota Sogn
 •  + Diverse mindre og mellomstore prosjekt.........