Referanseliste, prosjekt og byggjeleiing, 2002 - 2020

 1. Aurland handlesenter
 2. Aurland hamnevesen, servicebygg Gudvangen
 3. Bank og forretningsbygg, Flåm sentrum
 4. Flåm Marina og appartement
 5. Rorbuer, Vangsgården i Aurland
 6. Sognaporten info og servicesenter, cafeteria og bensinstasjon
 7. Omsorgsbustader for Aurland kommune
 8. Flåm skule
 9. Flåmsbanemuseet
 10. Tilbygg Fretheim hotell
 11. Restaurering av Bolverkskai, Aurland kommune
 12. Østerbø Fjellstove AS, appartement
 13. Utviding av Flåm Turistsenter AS, nytt hotellbygg
 14. Ægir bryggeripub i Flåm
 15. Aurland hamnevesen, servicebygg Flåm
 16. Sivlebilioteket, Fretheim hotell
 17. Fleirbrukshall for Aurland kommune
 18. Gramstølen hyttegrend i Lærdal, infrastruktur VA-anlegg
 19. Lærdalsøyri skule
 20. Rom Eiendom, hybelhus
 21. Flåm Eigedom AS, forretningsbygg i Flåm
 22. Flåm Resort AS, hybelhus
 23. Lærdalsøyri barnehage
 24. Indre Sogn Kunstsenter
 25. Aurland barne og ungdomsskule
 26. Fjernvarmeanlegg, Lærdal kommune
 27. Ægir bryggeri, nytt produksjonsbygg
 28. Aurland hamnevesen, utvida servicebygg i Flåm
 29. Studentbustader på Stedje, SISOF
 30. Sogndal Folkehøgskule
 31. Hodlekve skisenter
 32. Sognefjorden Utvikling, hyttefelt i Hodlekve
 33. Sogndal kulturhus
 34. Kjørnes bustadfelt, Sogndal
 35. Fjordstien, Sogndal kommune
 36. VA anlegg Hodlekve, Sogndal kommune
 37. Sogndal VGS, Campus
 38. Studentbustader i Nedrehagen, SISOF
 39. Ny Sparbutikk Aurland
 40. Ny Joker butikk Gudvangen
 41. Aurland idretts og samfunnshus, nye badebasseng
 42. Flåm skule, ny bru
 43. Dalalåven, Sogndal
 44. Montèr, Kaupanger.
 45. Toyota Sogn
 46. Maskinsenteret Sogndal
 47. Aurland helsetun
 48. Sognahallen, Sogndal
 49. Årdal teknologipark
 50. Aurland barnehage
 51.  + Diverse mindre og mellomstore prosjekt.........