Prosjektering

I forbindelse med bygg og anleggstiltak, tiltaksklasse 1, utfører me:

  • Illustrasjonar, kart, plan, snitt og fasadar.
  • Kalkyler og beskrivelsar.
  • Dimensjonering. 
  • Byggjesøknader. 

Bolig