Prosjektering

I forbindelse med bygg og anleggstiltak, tiltaksklasse 1, utføres:

  • Illustrasjoner, kart, plan, snitt og fasader.
  • Kalkyler og beskrivelser.
  • Dimensjonering. 
  • Byggesøknader. 

Bolig