Prosjekt og byggjeleiing

Prosjekt og byggjeleiing er hovudaktiviteten til foretaket, og me utfører:

  • Bistand med budsjettering i oppstartfase.
  • Bistand i prosjekteringsfasen
  • Bistand ved gjennomføring av tilbodskonkurransar
  • Kontrakt og kontraktsoppfølgjing
  • Administrasjon, koordinering og oppfølgjing gjennom byggefasen
  • Økonomisk oppfølgjing
  • Framdriftsoppfølgjing
  • SHA koordinator
  • Overtakelsesforretning og garantioppfølgjing
  • Byggherreombud ved totalentrepriser